Mobila grenställ

Maximalt utnyttjande av lagringskapacitet och ökad effektivitet.

Varför mobila däckställ?
De mobila grenställen för däck och hjul bygger på våra traditionella däck och grenställ och monteras på motordrivna mobila baser. Ställningen körs på räls och öppnar därmed bara nödvändiga gångar. Det sparade utrymmet ger ett antal ekonomiska fördelar, eftersom man med denna lösning sparar lageryta. Man kan därför minska kostnaderna för utbyggnad av lager och verkstad, minska gångavstånden i lagret och optimera den interna logistiken kraftigt. Allt detta har stor betydelse i vår tidspressade vardag.

Användning
Mobila grenställ kan drivas antingen via en panel på mobila baser eller med en fjärrkontroll. Lagring och hämtning sker med en enda inmatning av den önskade kommandofunktionen, och mobila baser skjuts automatiskt i önskad riktning. Sedan öppnas en gång för att säkert och snabbt hämta däck eller sätta dem på plats. Våra mobila däckställ möjliggör snabb och effektiv lagring, även på små ytor.

Intelligent styrning
De mobila grenställen styrs av en modern PLC. Kontrollenheten övervakar bland annat säkerheten över det totala systemet via en ljusridå. Ljusridån säkerställer att personer eller främmande föremål inte kan komma i kläm under drift. Man kan också ansluta systemet till ett övergripande lagerstyrningssystem via ett gränssnitt.

Flera kontroll möjligheter

  • Fjärrkontroll
  • Varningssignal vid drift
  • Tillgång till gaffeltruck
  • Avståndskontroll för brandbekämpning
  • Plock- eller nattläge
  • Automatiskt ljus i gångarna