Däckställ och hjul

Vi erbjuder anpassade, funktionella och framför allt säkra däckställ med maximal effektivitet som uppfyller alla krav.


Ett däckställ kan endast vara effektiv om den uppfyller de krav som finns på platsen. Det är viktigt att använda system som sparar utrymme och är flexibla och säkra. Våra däckställ är tillverkade för att uppfylla just dessa krav. Oavsett om däcken ska förvaras sida vid sida eller på rad, med eller utan rullskenor, på fasta hyllor eller i mobila lösningar, kan vi erbjuda upp till 9 förvaringsplan med eller utan tak/ väggar. Utformningsalternativen för däckställ är mer eller mindre obegränsade.

I standardsystemet förvaras en uppsättning däck bredvid  varandra på hyllan i enkla led. En mer kostnadseffektiv lösning är att förvara däcken i par på hyllan, det vill säga att en uppsättning däck förvaras på två förvaringsplatser i dubbla led. Om en mobil lösning krävs kan versionerna med enkla eller dubbla led även installeras som mobila däckställ. Mobila däckställ kan drivas manuellt eller automatiskt.

Däckställ med fyrdubbla led är en unik förvaringslösning. Däcken förvaras i uppsättningar på rullskenor i en kanal – en lösning som är enkel att använda och som sparar plats. Att sätta in fyra däck i kanalen bakom varandra kräver ingen större ansträngning. Däckställets dynamiska egenskap visas när ett däck tas bort och däcket bakom rullar fram.


Vi vänder oss till:

1. Hjul och däckhotell
2. Verkstäder
3. Garage
4. Däckåterförsäljare


Utöver däckställ har vi all sorts av lagerinredningar och lagerlösningar.
Se hela vårt övriga sortiment på ssi-schaefer.com