Hjulförvaring med grenställ

I vår grenställslösning förvaras däck och hjul horisontellt. Båda lösningarna erbjuds som stationära eller mobila.


Stationära grenställ
I vår grenställslösning förvaras däck och hjul horisontellt. Hjulen staplas fyra i höjd och placeras på grenarmar. Hanteringen av staplarna är enkel då däck och hjul snabbt kan lagras in och ut med en gaffeltruck från golvnivå.

Våra däckställ kan användas för lagring av både stående och liggande däck och hjul. Här erbjuder vi två flexibla system.

Fasta/ Mobila ställ till stående lagring Däcken lagras stående bredvid varandra
Fasta/ Mobila ställ till liggande lagring Hjulen lagras liggande på grenställsarmar i satser om fyra stycken

Fördel med hjulförvaring på grenställ
Ergonomi: När man undviker manuella lyft av delvis tunga hjul, är dessa däckställ en mycket ergonomisk lösning som även uppfyller alla hälsoregler.
Skonade varor: Däck och hjul ligger eller står ordentligt, och lagras på ett skonsamt sätt
Effektiv: Snabb och effektiv in-och utlagring
Standardiserande: Standard mätningar av golv bredd och djup för enkel placering och uppbyggnad av anläggningen


Stationära grenställ för liggande däck/hjul


Mobila grenställ
De mobila grenställen för däck och hjul bygger på våra traditionella däck och grenställ och monteras på motordrivna mobila baser. Ställningen körs på räls och öppnar därmed bara nödvändiga gångar. Det sparade utrymmet ger ett antal ekonomiska fördelar, eftersom man med denna lösning sparar lageryta. Man kan därför minska kostnaderna för utbyggnad av lager och verkstad, minska gångavstånden i lagret och optimera den interna logistiken kraftigt. Allt detta har stor betydelse i vår tidspressade vardag.

Användning
Mobila grenställ kan drivas antingen via en panel på mobila baser eller med en fjärrkontroll. Lagring och hämtning sker med en enda inmatning av den önskade kommandofunktionen, och mobila baser skjuts automatiskt i önskad riktning. Sedan öppnas en gång för att säkert och snabbt hämta däck eller sätta dem på plats. Våra mobila däckställ möjliggör snabb och effektiv lagring, även på små ytor.

Intelligent styrning
De mobila grenställen styrs av en modern PLC. Kontrollenheten övervakar bland annat säkerheten över det totala systemet via en ljusridå. Ljusridån säkerställer att personer eller främmande föremål inte kan komma i kläm under drift. Man kan också ansluta systemet till ett övergripande lagerstyrningssystem via ett gränssnitt.

Flera kontroll möjligheter
1. Fjärrkontroll
2. Varningssignal vid drift
3. Tillgång till gaffeltruck
4. Avståndskontroll för brandbekämpning
5. Plock- eller nattläge
6. Automatiskt ljus i gångarna


Mobila grenställ för liggande däck/hjulLäs mer genom att ladda ner vår katalog