Mobila R3000

Mobila däckställ är en effektiv och utrymmesbesparande lösning. Endast en servicegång i taget behöver vara öppen i det mobila däckställt, eftersom enheterna sitter på flyttbara baser och nya gångar kan skapas vid behov genom förflyttning. En lösning med mobila däckställ kan ge en kapacitetsökning upp till 85% för enskilda anläggningar och över 100% på flervåningsinstallationer.